Trygghet och säkerhet

Det ska vara tryggt att resa med oss

Vi i Altitude Events värderar verkligen din trygghet som resenär. Vårt mål är inte bara en rolig skid- och festresa, utan även en trygghet som sträcker sig hela vägen från dig som resenär, till dina föräldrar som i något mån även är involverade i beslutet om din resa. Vi som driver Altitude är mycket medvetna om ryktet som en studentresa kan ha. Därför ska vi redogöra för varför en resa med Altitude Events är trygg och säker. Detta kommer vi göra genom att dela upp resan i dess grundkomponenter, och hänvisa till hur vi försöker optimera tryggheten inom varje enskild situation samt att i slutet redogöra för de allmänna åtgärder vi vidtar för en ökad trygghet.

Transport

En bussresa med oss anser vi vara väldigt trygg. Vårt unika koncept om skid- och festresor inom landet innefattar att bussresan blir mycket kortare än vid bussresor internationellt. Vare sig det är från Stockholm, Uppsala, Göteborg eller Malmö så kommer bussresan inte att överstiga 10h, vilket gör resan kort och säker. Förutom det, så kommer vi i Altitude Events alltid att ha koll på vad som sker under bussresan, för att se till så att den går lugnt till och att ingenting är utom kontroll. Ifall någon beter sig på ett sätt som inte är tolererbart under bussresan tillhandahåller vi oss rätten att vidta de åtgärder som anses nödvändiga, däribland skicka hem resenären med alternativa färdmedel.

Boende

De resenärer som åker med oss kommer ha alternativet att bo i fjällstugor med olika antal bäddar. Det vi gör preventivt är att försäkra oss om att dessa stugor håller en bra kvalitet rymlighetsmässigt, samt hygienmässigt. Ifall detta visar sig inte vara fallet, har man som resenär rätt till att få en snabb utredning kring detta så att problemet inte påverkar resan.

Vi kommer även under resans gång att försäkra oss om att våra resenärer bor relativt centralt, och nära varandra. Detta försäkrar deras trygghet, då ingen av dem tvingas färdas alltför långt eller avlägset. Förutom detta, prioriterar vi i Altitude Events personal under resans gång. Dessa vakter är till för att hålla koll på stugområden för att försäkra sig om att alla resenärer kommit hem säkert på kvällstid, samt så att alla får en trevlig upplevelse.

Skidbackarna

När vi tagit skidanläggningar i hänsyn har kvalitet, samt trygghet varit en prioritet. Vi sökte seriösa skidanläggningar som även dem prioriterar resenärernas trygghet. Därför valde vi Skistar. Skistar har utrustat skidbackarna med läkare och apotek, samt möjlighet till utryckning till skidbacken med fordon ifall det anses nödvändigt. Förutom flera vårdcentraler, akutmottagningar och apotek så finns även medicinsk rådgivning tillgänglig och detta hänvisas till på deras hemsida. Men, det kommer även vi i Altitude Events att göra tydligt för våra resenärer inför resans start. Som resenär med oss ska man alltid vara säker på vart man ska vända sig.

Nattklubb / Afterski

Vi samarbetar endast med Sälens största nattklubbar eftersom att dessa garanterar störst trygghet och säkerhet. Samtliga nattklubbar är kvalitetsgranskade och är utrustade med nödutgångar, brandlarm och efterföljer säkerhetsregler för nattklubbar.

Vi har dessutom informerat om våra resedatum till nattklubbarna. De utrustar klubbarna med ordningsvakter som ser till så att resenärerna håller sig till de sociala regler och förhållanden som man bör. Ifall detta inte är fallet, tillhandahåller ordningsvakterna rätten att avlägsna personen från platsen. Självklart ser de även till så att personen är i tillstånd att ta sig hem med taxi ifall det skulle inträffa.

Kommunikationsvägar (ICE)

Vi har ett nyinfört originellt koncept inom Altitude Events som förstärker tryggheten inför resan enormt. Detta baserar sig på att varje resenär anger ICE-kontakter innan avgång. ICE står för “In Case of Emergency” och en ICE-kontakt är därmed den kontakt som resenären anser vara mest relevant att kontakta vid en kris-situation. Att använda oss av detta system förbättrar tryggheten, då vi alltid har tillgång till anhöriga som både är med på resan men även där hemma, så vi kan säkerställa individens behov och välmående.

Vi kommer också ha ett journummer under resans gång. Journumret är kopplat till samtliga i teamet och bemannas konstant, även nattetid. Meningen är att det numret ska användas vid ärenden som ska tas hand om snabbt, och därför får man direkt kontakt med oss i företaget. Detta ger inte bara en smidigare kontakt vid akuta ärenden, utan det är även en trygghet till resenärerna inför resan.

Sjukvård

På Skistars hemsida finns en lista av närliggande läkarmottagningar, folktandvårder samt apotek. Som allmän regel finns det en läkarmottagning inom nästan varje skidort, vilket ger en trygghet till resenärerna. Det finns folktandvårder och apotek i mindre omfång, men dessa behövs inte heller i samma utsträckning.

Här finns en lista på de vårdcentraler, läkarmottagningar, tandläkare och liknande som finns inom närliggande områden: https://www.skistar.com/sv/vara-skidorter/salen/servicetjanster/servicetjanster/

Vårt team

Vi i Altitude Events arbetar även hårt för att vi som researrangörer ska vara en källa av trygghet kontinuerligt genom resan. Den första åtgärden vi gör för att det ska uppfattas på detta vis är att vi och vårt team kommer vara med på hela resan. Vare sig det gäller i skidbackarna eller på nattklubbarna så försäkrar vi om att vårt team kommer vara närvarande. Vi kommer dessutom att ha möjlighet till inkvartering av resenärer i tillfälliga boenden ifall det behövs.

För oss är det även viktigt att vara i nära kontakt med elevkårens representanter. Anledningen till detta är eftersom att dessa individer är i nära kontakt med sina elever, och kan kontinuerligt rapportera ifall allting verkar gå bra, samt kommentera eventuella problem. Därför kommer vi dela upp kontaktpersoner mellan oss som vi ser till att följa upp regelbundet med under resan.

Inför resan så kommer vi marknadsföra oss som en trygghetskälla för resenärerna. Vi kommer försäkra dem om att de ska kontakta oss ifall några funderingar uppstår, eller ifall de känner sig otrygga. Denna typ av marknadsföring kommer vi göra i samarbete med elevkårerna, så att vi ser till att det kommer fram till våra resenärer. Utöver det kommer det finnas denna typ av information på våra sociala plattformar. Målet med denna typ av kontakt med våra resenärer är att vi som researrangörer har rätt att agera ifall någon av resenärerna, eller från vårt team agerar på ett sätt som inte är acceptabelt. Resenärerna i sig har inte rätten att vidta åtgärder som att exempelvis skicka hem någon, men ifall vi anses att det behövs så kan vi göra det för att förebygga obehag och otrygghet för våra resenärer.

Slutligen, så har vi även utvecklat en krishanteringsplan. Ifall det, mot förmodan, skulle uppstå en situation som uppfattas som en kris så är det viktigt att vi har en mall att utgå ifrån med konkreta tillvägagångssätt för oss som researrangörer. Vi behandlar där olika scenarion som skulle kunna uppstå samt hur vi ska lösa situationen för de involverade. Detta är dock inte offentliga handlingar, men det är viktigt att upplysa om att vi kommer kunna hantera en krissituation, ifall den mot förmodan uppstår, på ett effektivt sätt enligt en välutvecklad mall.

Resegaranti

Med oss reser du tryggt. Din resa täcks av resegarantin, ett finansiellt skydd för dig som resenär. Du kan läsa mer om resegarantin här. Din resa skyddas av garanti hos:

Logotyp för Gar-bo Försäkring
Logotyp för Kammarkollegiet

Partners

Logotyp för Skistar Sälen
Logotyp för Klubb W Sälen
Logotyp för XS Nightclub Sälen
Logotyp för Fjälläventyr

Altitude Events är en del av ATDE Events AB

Logotyp för Swish
Logotyp för Stripe
Logotyp för Betala senare med Klarna
Logotyp för American Express, Mastercard och Visa