Trygg- och säkerhet

Trygg- och säkerhet

Vi i Altitude Events värderar verkligen din trygghet som resenär. Vårt mål är inte bara arrangera en rolig skid- och festresa, utan även en trygg sådan. Vi som driver Altitude Events vill redogöra för varför en resa med oss är trygg och säker. Detta kommer vi göra genom att dela upp resan i dess grundkomponenter, och hänvisa till hur vi försöker förbättra tryggheten inom varje enskild situation samt att i slutet redogöra för de allmänna åtgärder vi vidtar för en ökad trygghet.

Åtgärder till följd av Covid-19

Läs om vilka åtgärder som vi gör tillsammans med våra samarbetspartners till följd av Covid-19.

Läs mer om våra åtgärder

Det ska vara tryggt att resa med oss

Transport

Vårt unika koncept om skid- och festresor inom landet innefattar att bussresan blir mycket kortare än vid bussresor internationellt. Vare sig det är från Stockholm, Uppsala och Göteborg så kommer bussresan inte att överstiga 10h, vilket gör resan kort och säker. Förutom det, så kommer vi i Altitude Events alltid att ha koll på vad som sker under bussresan, för att se till så att den går lugnt till och att ingenting är utom kontroll. Ifall någon beter sig på ett sätt som inte är tolererbart under bussresan förbehåller vi oss rätten att vidta de åtgärder som anses nödvändiga, däribland skicka hem resenären med alternativa färdmedel.

Boende

De resenärer som åker med oss kommer ha alternativet att bo i fjällstugor med olika antal bäddar. Det vi gör preventivt är att försäkra oss om att dessa stugor håller en bra kvalitet rymlighetsmässigt, samt hygienmässigt. Ifall detta visar sig inte vara fallet, har man som resenär rätt till att få en snabb utredning kring detta så att problemet inte påverkar resan.

Vi kommer även försäkra oss om att våra resenärer bor centralt, och nära varandra. Detta förstärker deras trygghet, då ingen av dem tvingas färdas alltför långt eller avlägset. Förutom detta, prioriterar vi personal under resans gång. Dessa vakter är till för att hålla koll på stugområden för att försäkra sig om att alla resenärer kommit hem säkert på kvällstid, samt så att alla får en trevlig upplevelse.

Skidåkning

När vi tagit skidanläggningar i hänsyn har kvalitet, samt trygghet varit en prioritet. Vi söker seriösa skidanläggningar som även dem prioriterar resenärernas trygghet. Därför valde vi Skistar. Skistar har utrustat skidbackarna med läkare och apotek, samt möjlighet till utryckning till skidbacken med fordon ifall det anses nödvändigt. Förutom flera vårdcentraler, akutmottagningar och apotek så finns även medicinsk rådgivning tillgänglig och detta hänvisas till på deras hemsida. Men, det kommer även vi i Altitude Events att göra tydligt för våra resenärer inför resans start. Som resenär med oss ska man alltid vara säker på vart man ska vända sig.

Nattklubb / afterski

Vi samarbetar endast med Sälens största nattklubbar eftersom att dessa garanterar störst trygghet och säkerhet. Samtliga nattklubbar är kvalitetsgranskade och är utrustade med nödutgångar, brandlarm och efterföljer säkerhetsregler för nattklubbar.

Vi har dessutom informerat om våra resedatum till nattklubbarna. De utrustar klubbarna med ordningsvakter som ser till så att resenärerna håller sig till de sociala regler och förhållanden som man bör. Ifall detta inte är fallet, tillhandahåller ordningsvakterna rätten att avlägsna personen från platsen. Självklart ser de även till så att personen är i tillstånd att ta sig hem med taxi ifall det skulle inträffa.

Kommunikationsvägar (ICE)

Vi har ett nyinfört originellt koncept inom Altitude Events som förstärker tryggheten under resan enormt. Detta baserar sig på att varje resenär anger ICE-kontakter innan avgång. ICE står för “In Case of Emergency” och en ICE-kontakt är därmed den kontakt som resenären anser vara mest relevant att kontakta vid en kris-situation. Att använda oss av detta system förbättrar tryggheten då vi alltid har tillgång till en anhörig till resenären.

Vi kommer också ha ett journummer under resans gång. Journumret är kopplat till samtliga i teamet och bemannas konstant, även nattetid. Meningen är att det numret ska användas vid ärenden som ska tas hand om snabbt, och därför får man direkt kontakt med oss i företaget. Detta ger inte bara en smidigare kontakt vid akuta ärenden, utan det är även en trygghet till resenärerna under resan.

Sjukvård

På Skistars hemsida finns en lista av närliggande läkarmottagningar, folktandvårder samt apotek. Som allmän regel finns det en läkarmottagning inom nästan varje skidort, vilket ger en trygghet till resenärerna. Det finns folktandvårder och apotek i mindre omfång, men dessa behövs inte heller i samma utsträckning.

Till Skistar

Vårt team

Vi arbetar även hårt för att vi ska vara en källa av trygghet kontinuerligt genom resan. Den första åtgärden vi gör för att det ska uppfattas på detta vis är att personal kommer vara med på hela resan. Vi kommer dessutom att ha möjlighet till inkvartering av resenärer i tillfälliga boenden ifall det behövs.

För oss är det även viktigt att vara i nära kontakt med elevkårens representanter. Anledningen till detta är eftersom att dessa individer är i nära kontakt med sina elever, och kan kontinuerligt rapportera ifall allting verkar gå bra, samt kommentera eventuella problem. Därför finns kontaktpersoner mellan oss som vi ser till att följa upp regelbundet med under resan.

Slutligen, så har vi även utvecklat en krishanteringsplan. Ifall det, mot förmodan, skulle uppstå en situation som uppfattas som en kris så är det viktigt att vi har en mall att utgå ifrån med konkreta tillvägagångssätt för oss som researrangörer. Vi behandlar där olika scenarion som skulle kunna uppstå samt hur vi ska lösa situationen för de involverade. Detta är dock inte offentliga handlingar, men det är viktigt att upplysa om att vi kommer kunna hantera en krissituation, ifall den mot förmodan uppstår, på ett effektivt sätt enligt en välutvecklad mall.

Säkerhetsregler

För att alla ska få en så trygg och säker resa som möjligt, har vi satt ihop ett dokument med säkerhetsregler som gäller under resan.

Våra säkerhetsregler

Resegaranti

Med oss reser du tryggt. Din resa täcks av Rejsegarantifonden i Danmark, ett finansiellt skydd för dig som resenär. Du kan läsa mer om resegarantin här. Ansvarig researrangör Altitude Events ApS:

Logotyp för Rejsegarantifonden

Partners

Logotyp för Klubb W Sälen
Logotyp för XS Nightclub Sälen
Logotyp för Fjälläventyr

Altitude Events är ett registrerat varumärke hos ATDE Events AB

ATDE Events AB är återförsäljare i Sverige för Altitude Events ApS resor

Logotyp för Swish
Logotyp för Stripe
Logotyp för American Express, Mastercard och Visa